Sociala medier, är likt flugan internet, här för att stanna. Det är ingen sjukdom eller virus som passerar utan ett matnyttigt medie som hjälper individer och företag att knytas ihop. Det är en plattform långt över enbart vänskapsrelationer och babybilder. Det är ett även ett medium att crowdsourca kunskap och hitta vägledningar för att lösa problem. Därför undrar jag varför är frågan om att tillåta eller förbjuda anställda använda sociala medier på arbetet fortfarande aktuell undrar jag?

”Medan företag blir allt mindre hierarkiska, kommer effektivt användande av digitala nätverk att bli helt fundamentalt för framgång.” – dittföretagonline.se

Våra hjärnor är gjorda för att multitaska. Det märker du snabbt genom att blunda. Känn hur tankarna far omkring och ständigt skiftar spår. Att förbjuda sociala medier på arbetet är att stänga en inputkanal för stimuli, förhindra relationsbygge både privat och på företagsmässig nivå, men även döda viktiga kanaler för information och hjälp.

Jag läste ett pressmeddelande i dagarna från Google där statistik som visar övertygande att medarbetare som är aktiva inom sociala medier är mer framgångsrika vilket styrker tesen att inte förbjuda sociala medier på arbetet.

Studien fann att en tredjedel av dem som använder sociala verktyg gör det dagligen inom sina yrken – och de tror att de sociala verktygen skulle kunna göra dem 20% mer produktiva och effektiva. De främsta anledningarna, förutom de privata, till att de använder sociala verktyg är:

  • Att snabbare hitta personer, information eller expertis (41%)
  • Samarbete och kunskapsutbyte (37%)
  • Bredda personliga nätverk, bygga professionella relationer, höja profilen och skapa communities (34%)
  • Minska mejlens volym och längd (31%)

Genom att utbilda sin personal och omfamna sociala medier skapas interna ambassadörer

Utan att ha övningskört är det få som faktiskt bemästrar att köra. I alla exempel finns undantagsfall. Bortser man från dem så är det likadant med sociala medier. Att ha stora digitala nätverk men inte kunna arbeta med dem är som att kasta pengarna i sjön. Som tur är finns det många företagsledare som förstår vitsen med att utöka sin sociala- och digitala nätverk för att implementera kunskapen i hela företaget.

I dagarna hade jag en diskussion med Martina Frick Isberg som är webbredaktör och ansvarig för de sociala medierna på Cancerfonden. De arbetar aktivt i de sociala medierna och håller även nu på att utbilda all sin personal om Twitter och hur de ska använda den kanalen. Det är ett genialt sätt i mina ögon att få ut sin sakfråga och skapa ambassadörer för deras varumärke på webben. Likväl så skapas också en större förståelse för resten av företaget vad exempelvis marknads- eller kommunikationsavdelningen håller på med och sammanför företaget på ett helt nytt sätt.

Hur tar man det vidare?

Många av er som läser detta inlägg arbetar säkert på en öppen arbetsplats som tillåter sociala medier, och använder säkert också det dagligen både privat och inom yrket. Facebook och Twitter är väl de aktörerna som påverkar mest i dagsläget. Det jag skulle finna intressant är hur ni skulle vilja utveckla användandet av sociala medier inom ert yrke och i vilken form? Har du som läst detta inlägg känt dig motarbetad för driva fram sociala medier i ditt företag eller arbetar du där det är förbjudet? Berätta gärna.