”Som en man tror, så är han.” (23:7) –

ett citat från gamla testamentet som har stor sanning i sig trots att jag är agnostiker.

Vissa människor lyckas alltid med vad de än tar sig till, ingen utmaning är för svår – möjligheterna lyser det i deras ögon! Dessa människors inställning skiljer sig från många och vi har alla något att lära oss från dem. Vänder man på steken finns det fem beteendemönster folk egentligen borde sluta prenumerera på, akta dig för dessa:

1. Min självkänsla är baserad på vad andra tycker om mig

Vissa människor baserar sitt egenvärde på hur de tror att deras chef, medarbetare, släktingar och vänner ser dem. När de är övertygade att deras omgivning har låga tankar om dem, finner de ingen egen nödvändig drivkraft att konstant ta dem framåt. De stagnerar i sin utveckling.

2. Mitt förflutna är lika med min framtid

När vissa människor upplever motgångar blir de övertygade om att deras mål inte är uppnåbara. Med tiden blir de nedslagna och tappar mod, de undviker situationer där misslyckande är en risk. Sådana människor kan ”by default” inte göra betydande framsteg.

3. Mitt öde styrs av det övernaturliga

Vissa människor tror att deras ställning i livet, eller deras potential som människa, bestäms av tur, ödet, eller gudomlig intervention. Denna alltför vanliga (och i slutändan löjliga) tron berövar dessa människor från att ta initiativ, vilket gör dem passiva när de väntar på sin ”lycka” att ändra.

4. Mina känslor reflekterar objektivt verkligheten

Vissa människor tror att deras känslor orsakas av yttre händelser, även om känslor bestäms av synen på dessa händelser, i kombination med förutfattade meningar om vad dessa händelser betyder. Sådana människor tycker att det är svårt eller omöjligt att se situationer från en annan persons synvinkel vilket är viktigt för både utveckling och kommunikation.

5. Mitt mål är att vara perfekt eller göra allt perfekt

Eftersom perfektion är i princip ouppnåeligt är de människor som söker den på en utstakad väg mot besvikelse. Perfektionister skyller allt på världen (och allt i den) snarare än att göra vad som krävs för att uppnå extraordinära resultat. Det är därför ”framgångsrik perfektionist” är en oxymoron.

Till sist

Om du lider av någon av dessa fem föreställningar så rekommenderar jag dig starkt att byta dem mot bättre. En sak som är fascinerande med livet är att vi kan förändra oss om vi vill. Ingen förändring sker blixtsnabbt men är väl värd tålamodet att genomföra.

Jag går själv i terapi sedan ett halvår och genom mina samtal med min terapeut håller jag sakta och aktivt forma mig till den person jag verkligen vill vara. Det finns enorma utvecklingspotential med att gå i terapi och man behöver inte komma från en kantstött barndom eller upplevt något extremt traumatiskt för att få utdelning. Att kunna objektivt kunna bolla tankar, bekymmer och känslor med någon som kan hjälpa att sätta ord på dem är något alla borde ha förmånen till.

Hur ser du på saken?